Nå, men vi må videre, det er jo nede i bunden færten er.